Category: Theology

មាន​ដំណឹង​ល្អ​ដ៏​ខុស​ឆ្គង—ដំណឹង​ល្អ​ដែល​សន្យា​ពី​ភាព​ចម្រុង​ចម្រើន—កំពុង​តែ​សាយភាយ​លើ​ទ្វីប​របស់​យើង។ មាន​គ្រូ​នៅ​ក្រុម​ជំនុំ​ជា​ច្រើន​កំពុង​តែ​បង្រៀន​ពី​ដំណឹង​ល្អ​ដ៏​ខុស​ឆ្គង​នេះ។ វា​គឺ​ជា​ការ​កុហក​ដ៏​ពោរ​ពេញ​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដែល​យក​សាសនា​មក​គ្រប​បាំង។ អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ទទួល​ការ​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​ពី​ការ​បង្រៀន​បែប​នេះ គឺ​កំពុង​តែ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ការ​បង្វែរ​ចេញ​ពី​ដំណឹង​ល្អ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ទៅ​កាន់​ការ​បោក​បញ្ឆោត​ដែល​យក​មនុស្ស​ធ្វើ​ជា​គោល។ សាវ័ក ប៉ុល បាន​បង្រៀន​ថា គ្មាន​អ្វី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ជាង​ការ​ជឿ​តាម​ដំណឹង​ល្អ​ខុស​ឆ្គង​នោះ​ទេ ដូច្នេះ​យើង​ក៏​ចង់​បង្រៀន​ដូច​គាត់​ផង​ដែរ។ គ្មាន​អ្វី​គ្រោះ​ថ្នាក់​លើស​នេះ​ទេ ពីព្រោះ​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​របស់​យើង​រំពឹង​លើ​វា។   There is a false gospel—the prosperity gospel—sweeping across continents. There are many churches preaching this false gospel. It is a dangerous lie wrapped in a covering of religion. Those affected by it are being led away from God’s good news to […]

This question has come to the forefront of many believer’s minds because of a recent theological shift in Reformed theology leading to questioning the basis of the prohibition of alcoholic drinks by (mainly American) Christian leaders and missionaries in Cambodia. What is God’s will for Christians regarding alcohol? What is the history of prohibition? And […]

Basics for Believers is for Christians taking their first steps of faith as well as experienced saints reexamining their spiritual foundations. Both will gain exceptional instruction and encouragement from this fresh look at the fundamental disciplines of the Christian life. មនុស្សយើងភាគច្រើនតែងមានសេចក្តីល្បួងក្នុងរបៀបងាយៗចំពោះការទទួលយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះ។ យើងចង់បានដំណឹងល្អតែល្មមធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរ និងសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនត្រូវការដំណឹងល្អច្រើន ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅឡើយ។ យើងចង់បានការអរសប្បាយ តែមិនចង់បានការប្រែចិត្តនោះទេ។ យើងត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្ត តែមិនត្រូវការផ្តល់សេចក្តីស្រឡាញ់ និងការបម្រើដល់អ្នកដទៃទេ។ យើងប្រហែលជាមិនអាចសារភាពចំពោះការនេះ ប៉ុន្តែសេចក្តីល្បួងពិតជាកើតមានឡើងត្រង់ចំណុចនេះមែន។ ការនេះពុំមែនជារឿងដែលថ្មីនោះទេ តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង។ […]

Toddler’s Catechism by Pastor J.J. Lim Our children would typically begin the regime once they are able to repeat the answers given in the Beginner’s book I. Before that they attend a class where they are taught one question each week from the Catechism for the Very Young and then listen to a Bible Story.Some […]

Original Author unknown, edited and expanded by Pastor J.J. Lim While a Bible History Catechism traces the progress of redemptive history through the pages of Scripture, a Doctrinal Catechism summaries the most important doctrines in the Scripture into doctrinal propositions. The Catechism for Young Children is designed to be an abridgment and introduction to Shorter […]

តើ​លោក​អ្នក​អាច​កត់​សម្គាល់​ពួក​ជំនុំ​បែប​នោះ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា? តើ​ពួកជំនុំ​បែប​នោះ​មាន​លក្ខណៈ​ខុស​ប្លែក​ពី​ពួកជំនុំ​ផ្សេងទៀត​យ៉ាង​ដូចម្ដេច?

Khmer-Study-Bible-Old-Version

The Bible League Cambodia has worked over the last several years to write a series of useful and compelling study notes – relevant to the local context – to accompany the existing Khmer language Cambodian Bible. And now you can download the Khmer Bible for free! These notes aren’t a mere translation of preexisting content […]

A collection of eBooks translated from booklets created by The Gospel Coalition.   Mike Bullmore ដំណឹងល្អ​ និង​ព្រះ​គម្ពីរ​: របៀប​អាន​ព្រះគម្ពីរ The Gospel and ScriptureReddit Andrews III បាប និង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ Sin and the Fall Colin S. Smith ផែនការ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ The Plan Sandy Willson សេចក្ដី​ប្រោស​លោះ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ Christs Redemption Philip Graham Ryken ការ​រាប់ជា​សុចរិត Justification Kevin DeYoung ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ The Holy Spirit Tim Savage ពួកជំនុំ : […]

Do you want a book that carefully explains the verses of the gospel of Mark, stanza by stanza, in chronological order? “Preaching Mark” is one book in a series of books on “Preaching the wonderful plan of God”, each of which are popular and best-sellers. The book includes many examples, the explanations to the verses […]

The Westminster Confession of Faith is a Reformed confession of faith which are adopted by the Presbyterian churches and some Reformed churches with other Protestant churches. The Westminster Confession of Faith has been completed by English Parliament in 1646 through much studies and discussions of Christian politicians, pastors and theologians. It indicated that the government […]