Category: Bible Study

សៀវភៅ​ផែនទី​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ​នេះ ផ្ដល់​ជូន​មក​នូវ​ការ​មើល​រូបភាព​​យ៉ាង​ត្រួសៗ​ពី​ភូមិសាស្ត្រ​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ​ដែល​អាច​យក​តាម​ខ្លួន​បាន ហើយ​ក៏​អាច​ជាវ​ក្នុង​តម្លៃ​ដ៏​ធូរ​ថ្លៃ​បាន​ផង​ដែរ។ ផែនទី​នេះ​សម្រិតសម្រាំង​ចេញ​ពី​ផែនទី​ដើម​នៅ​ក្នុង Crossway ESV Bible Atlas រួម​ទាំង​ការ​កែច្នៃ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​ដែល​មាន​លើក​ឡើង​អំពី​ផែនទី​ដ៏​សំខាន់ៗ បទ​បង្ហាញ និង​រូបភាព​អម​ជាមួយ​នឹង​សេចក្ដី​អត្ថាធិប្បាយ​ខ្លីៗ។ ជំពូក​អំពី​សម័យកាល​ពួក​ព្ធយុកោ នគរ​សាសន៍​អ៊‌ីស្រាអែល និង​នគរ​សាសន៍​យូដា ហើយ​សម័យកាល​​ព្រះ​គ្រីស្ទ ព្រម​ទាំង​ប្រធានបទ​ផ្សេងៗ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ព័ត៌មាន​ត្រួសៗ​សម្រាប់​អស់​អ្នក​ដែល​ស្វែង​យល់​​អំពី​សម័យកាល និង​ទី​កន្លែង​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ។ យើង​ក៏​បាន​រៀបរៀង​តារាង​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ទីកន្លែង​នៃ​ផែនទី​ផង​ដែរ។ សិស្សានុសិស្ស និង​អ្នក​ចូល​រួម​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ ហើយ​និង​អ្នក​អាន​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​នឹង​ឃើញ​ថា សៀវភៅ​ផែនទី​នេះ​គឺ​ជា​ឯកសារ​យោង​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ជួយ​ឲ្យ​យល់​ព្រះ​គម្ពីរ និង​ជា​ធនធាន​ដែល​នឹង​ជួយ​ពួក​គាត់​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​បទពិសោធន៍​ល្អៗ​ក្នុង​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ទៀត​ផង។រួមបញ្ចូលទាំងការចូលទៅប្រើប្រាស់ផែនទីលើបណ្តាញ៖ https://khmerbibleatlas.com តម្លៃ៖ $៤ The ESV Concise Bible Atlas offers a quick overview of biblical geography in a portable and highly affordable format. Adapted from the original Crossway ESV Bible Atlas, this streamlined […]

In their lifelong willingness to plant seeds of faith and hope with tears of blood, they not only embraced Christ’s suffering for them but powerfully joined with him in his afflictions—all for the sake of the gospel.

This is an indispensable guide to understanding how the Creator wants the world to work. It will challenge readers to change their behaviour and attitudes to reflect what God intends for life.

By Pastor J.J. Lim This new booklet on the theme of character building is designed for those who completed the first two levels of Bible History Catechism. Naturally character building cannot be taught simply by memorization. But these verses will give a good foundation to our children as they work on building their character through […]

Khmer-Study-Bible-Old-Version

The Bible League Cambodia has worked over the last several years to write a series of useful and compelling study notes – relevant to the local context – to accompany the existing Khmer language Cambodian Bible. And now you can download the Khmer Bible for free! These notes aren’t a mere translation of preexisting content […]

This Bible Dictionary was created to fulfill your needs in Bible study. It contains key words from the Bible and explains their meaning, origin (from the original languages) and history. It also includes cultural and historical information regarding the terms. Cost: Free វចនានុក្រម​សម្រាប់​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​នេះ បាន​ចងក្រង​ឡើង​ដើម្បី​បំពេញ​នូវ​តម្រូវការ​របស់​លោកអ្នកក្នុង​ការសិក្សា​ព្រះគម្ពីរ។ មាន​សរសេរ​ចុះ​នូវ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ទាំងឡាយ​ចេញ​មកពី​ព្រះគម្ពីរ​ជាមួយនឹង​និយមន័យ កំណើត​នៃ​ពាក្យ (គឺ​ពន្យល់​បក​ស្រាយ​ពី​ភាសា​ដើម​នៃ​ពាក្យ​នីមួយៗ) និង​ជីវប្រវត្តិ​នៃ​ពាក្យ​នីមួយៗ។ ហើយ​វចនានុក្រម​នេះ​រួម​មាន​ដូចជា ព័ត៌មាន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ប្រពៃណី និង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ផង​ដែរ។ តម្លៃ៖ ឥតគិតថ្លៃ To recieve […]

A collection of eBooks translated from booklets created by The Gospel Coalition.   Mike Bullmore ដំណឹងល្អ​ និង​ព្រះ​គម្ពីរ​: របៀប​អាន​ព្រះគម្ពីរ The Gospel and ScriptureReddit Andrews III បាប និង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ Sin and the Fall Colin S. Smith ផែនការ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ The Plan Sandy Willson សេចក្ដី​ប្រោស​លោះ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ Christs Redemption Philip Graham Ryken ការ​រាប់ជា​សុចរិត Justification Kevin DeYoung ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ The Holy Spirit Tim Savage ពួកជំនុំ : […]

សៀវភៅ​នេះ​ជា​សំណេរ​ណែនាំកណ្ឌគម្ពីរ​នីមួយៗនៅ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​ទាំង​មូល ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​បែងចែក​ការសង្ខេប​នេះ​ជា​ប្រាំពីរ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​គ្នា

Jesus is the water of life. Jesus said “If anyone is thirsty, let him come to me and drink.” In The Water of Life David Painter continues the story of Jesus begun in The Bread of Life to show clearly that who every believes in Jesus “will never be thirsty”. This bilingual (Khmer-English) short exegetical […]

The book “Life Of Christ” offers thorough description of the various stages in the ministry of the Lord Jesus Christ, from its inception to the suffering of His last days, explaining what happened when and where during His travels and describing in detail His Passion. This book will help you understand the meaning behind Jesus’ […]